!!> KINDLE ❄ Hiç ❁ Author Neyzen Tevfik – Chainnews.us

Hiç U Otuz Y Ll K Mr I Terc Me I Halimdir Imdi K Rk Nday M, On Y L Azade Kald Nihan Ahiretten D N Mde O Len Neyzen I In Kar Ma Kt U Suret Ile E K L I Zaman Neyzenlikteki Ustal Yla Birlikte Yergi Ve Ta Lamalar Yla Nlenen Neyzen Tevfik Uzun Y Llardan Sonra Okurlar Yla Bulu Uyor.Neyzeni Tan Mayanlar N Onunla Tan Aca , Unutanlar N Hat Rlayaca Bu Yeni Bask Da Kimi S Zc Kler Ve Tamlamalar N Anlam Sayfa Alt Nda A Klanm Ve Gerekli A Klamalar Dipnotlarla Verilmi Tir.

10 thoughts on “Hiç


  1. says:

    stad ney enstr man nda ekol olsa da,yazar y n kan mca neyzenli i kadar g l de il.Hi lik i anlatmak Derin bir tasavvuf,kelam ve kar la t rmal a dan teoloji bilgisi gerektirir.Neyzen in ya ay ,vazge mi li i,e...


  2. says:

    Kitab Osmanl T rk esine hakim ki ilerin okumas n neririm zira dili onlara g re bile a r denilebilir Kitab okurken s rekli bir Osmanl ca T rk e s zl k bulundurman zda fayda var Bunun d nda Neyzen in alayl ve bol argolu s zlerinin kitap boyunca hi yere d medi ini s yleyebilirim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *